MITÄ MINUSTA MUISTETAAN?

Inhimillinen jalanjälki.

Tunnetusti ihminen jättää elämästään jälkeensä joko suuren tai pienen ekologisen jalanjäljen. Elämästämme jää jälkipolville myös mm. osaamisen, omistamisen, tekemisen ja tekemättä jättämisen jalanjäljet.

Meidät muistetaan ja meitä muistellaan; joku kielellisesti lahjakkaana, toinen suuren omaisuuden kerääjänä, kolmas kaikkensa menettäneenä tai jopa rikollisena. Joku saatetaan muistaa huippu-urheilijana tai lahjakkaana taiteilijana. Eikö muuta?

Mielenkiintoista on pohtia kuinka suuren tai pienen inhimillisen jalanjäljen minä jätänkään jälkeeni.

Tiedän, että suuri joukko ihmisiä muistelee erään edesmenneen suurta inhimillistä jalanjälkeä. Kyseinen henkilö ei omistanut tai osannut mitää erikoista, mutta hän oli ja eli läheisilleen ihmisenä.

Jälkeenjääville läheisille suuri inhimillinen jalanjälki on moninverroin enemmän kuin miljoonien perintö.