JARRU VAI VOIMAVARA?

Inhimillistä johtamista.

Muutosvastarinta sisältää energiaa, joka oikein hyödynnettynä edistää ihmisten yhteenkuuluvuutta ja kehitystä.

Yleensä muutosvastarinta ymmärretään kielteisenä kehityksen ja uudistusten jarruna. Jokainen tietää ja useat meistä ovat kokeneet, kuinka työyhteisöjen ja organisaatioiden uudistusten yhteydessä jotkut asettuvat vastustamaan muutoksia ja uudistuksia.

Tuttuihin toimintatapoihin ja menetelmiin tottuneet kokevat uudistukset uhkana. Muutosvastarinta on usein turvallisuushakuisuutta – siis inhimillistä.

Entäpä jos uudistuksia ja muutoksia mietittäessä otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon edessä oleva mahdollinen muutosvastarinta?

Jos organisaatiossa tunnistetaan ja tiedetään ne ihmiset, jotka ovat asenteiltaan muutosvastarintaisia, voisiko heidän mielipiteitään ja ajatteluaan arvostaa hyödyntäen niitä ennen lopullisia päätöksiä tai niiden julkaisemista?

Usein yhteisöä arvostava, muutosvastarintainen ihminen tyytyy saadessaan osallistua päätöksentekoon, vaikka ei ole lopulta vaikuttanut lopputulokseen.

”Harvat ihmiset ajattelevat ja kuitenkin kaikki tahtovat päättää asioista.” -Preussin kuningas Fredrik II Suuri (1712-1786)