TOTTA VAIN TOINEN PUOLI

Ymmärrän mutta en hyväksy.

Ihmisen totuus on aina ja enintään vain puolet koko totuudesta.

Inhimilliset kyvyt eivät lopulta koskaan yllä havainnoimaan tai kuvaamaan koko totuutta. Siksi ketään ihmistä ei kannata koskaan jumaloida, palvoa tai seurata sokeasti.

Jos kaksi ihmistä kuvaavat samaa asiaa tai tapahtumaa, kertovat kummatkin siitä vain oman inhimillisen totuutensa. Se saattaa olla monelta osin yhtenevä. Vaikka pyrkimys olisi aito ja rehellinen, kuvaus on kuitenkin vain yhden ihmisen näkemys asiasta; hänen kokemusmaailmansa, arvojensa, arvostuksensa, ajatusmaailmansa, pyrkimystensä, tunteidensa, jne. värittämä.

Koko totuus voi olla jossain kahden vastakkaisen kuvauksen välillä, lähellä tai ei lähimaillakaan. Useampien ihmisten kuvaukset yhdestä ja samasta asiasta pirstaloivat totuuden entistä sirpaleisemmaksi.

Tietoisuus ihmisen kyvyttömyydestä yltää lopulliseen ja kokonaisen totuuteen opettaa kuuntelemaan kahta riitelevää ihmistä asettumatta toisen puolelle toista vastaan.
Hyvä kuuntelija tukee ristiriitoihin ajautuneita oikeaan asenteeseen; ymmärtämään toista, vaikka ei voikaan hyväksyä toisen ajattelua, tekemisiä tai laiminlyöntiä.

Ymmärtäessämme toisiamme; ihmisen inhimillisyyttä ja virheellisyyttä, olemme armollisempia toisillemme ja meidän on helpompi antaa anteeksi.

”Anteeksiantaminen ei ole satunnainen teko, vaan pysyvä asenne.” -Martin Luther King Jr.